O nás

1995 Ing. Alexander Brányik sr. zakladá spoločnosť Cymedica.
1996 Slovenská organizačná zložka sa stáva samostatnou spoločnosťou a presťahuje sa do nových priestorov vo Zvolene.
2000 Spoločnosť expanduje na Ukrajinu a otvára svoju dcérsku spoločnosť v Kyjeve.
2001 Rýchly rozvoj spoločnosti vyžaduje nové moderné priestory, a tak sa začína výstavba v jej sídle v Hořovicích.
2003 Vychádza prvé číslo Herriot, vlastného odborného časopisu, určeného veterinárnym lekárom, ktorý odvtedy pravidelne vychádza.
2005 Spoločnosť expanduje do Ruska a zakladá novú dcérsku spoločnosť so sídlom v Moskve.
2009 Po dokončení rekonštrukcie vily v Hořovicích má Cymedica dôstojné sídlo zodpovedajúce svojmu rozvoju a potrebám.
2011 Dochádza k ďalšiemu významnému rozšíreniu a dostavbe skladových priestorov, a v Hořovicích sa nachádza centrálny sklad a logistika pre všetky pobočky.
2015 Spoločnosť začína prevádzkovať vlastnú dopravu.
2019 Cymedica otvára svoju aktuálne poslednú pobočku v Bulharsku.
2021 Spustili sme projekt s vratnými obalmi.

.

Cymedica pôsobí na trhu od roku 1995. Spoločnosť sa špecializuje na medzinárodný predaj   a výrobu liečiv a výživových prípravkov pre zvieratá. Jej služby zahŕňajú aj poradenský servis  a distribúciu pre konečných spotrebiteľov. Od svojho založenia až doteraz je prevažne českou firmou s pevnou štruktúrou partnerov so sídlom v Hořovicích v Českej republike. Počas svojej existencie sa Cymedica stala stabilnou spoločnosťou, ktorá pôsobí v krajinách strednej a východnej Európy a patrí medzi lídrov na trhu s veterinárnymi liečivami, prípravkami a diagnostikami. Roky skúseností a praxe pomohli vytvoriť stabilný a profesionálny tím, ktorý dobre spolupracuje a vie reagovať na aktuálne požiadavky zákazníkov, dodávateľov aj distribútorov.


Vízia

 • Chceme dosiahnuť vedúce postavenie na veterinárnych trhoch tým, že ponúkneme jedinečné produkty a technológie pre diagnostiku, prevenciu a liečbu zvierat.
 • Chceme byť spoločnosťou, ktorá je najlepšia v zodpovednej starostlivosti o veterinárnych profesionálov a chovateľov zvierat v strednej a východnej Európe a na Balkáne.
 • Chceme vytvoriť vynikajúce pracovné prostredie pre zodpovedných a kreatívnych spolupracovníkov.

Poslanie

 • Pomáhať zabezpečovať kvalitný život zvierat, starať sa o veterinárnych profesionálov a byť skvelým miestom pre prácu.

Stratégia

 • Ponúkame jedinečné lieky, diagnostiku, technológie, liečebné diéty a krmivá. Staráme sa o veterinárnych profesionálov a chovateľov.

 

Cymedica dnes

Kto sme a čo robíme?

Cymedica:

 • je distribútorom prémiových značiek
 • je spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vlastnou výrobou, dovozom, predajom a distribúciou veterinárnych liekov, prípravkov a diagnostiky, určených pre spoločenské a hospodárske zvieratá
 • si zachováva charakter rodinnej firmy, čo sa odráža aj v jej osobnom prístupe k zákazníkom a spolupracovníkom
 • usiluje sa o čo najlepšiu kvalitu života hospodárskych zvierat
 • podporuje preventívne opatrenia vo veterinárnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu dlhého a spokojného života spoločenských zvierat
 • je zodpovedným partnerom pre svojich dodávateľov, zákazníkov a spolupracovníkov

Pri vysokej konkurencii trhu, kde sú prítomné veľké distribučné spoločnosti s vysokým servisom, sa Cymedica profiluje hlavne dôrazom na kvalitu a individualizáciu svojich služieb.

Cymedica má registráciu pre rad liekov a liečebných prípravkov v rôznych regiónoch, kde pôsobí. Súčasne sa snaží o exkluzívnu spoluprácu s dodávateľmi na jednotlivých trhoch, kde poskytuje komplexnú regionálnu podporu a pomáha dosiahnuť obchodné ciele dodávateľov v danom regióne.

Okrem širokého portfólia produktov Cymedica oslovuje zákazníkov najmä poskytovaním nadštandardných služieb zákazníkom. Cymedica sa snaží poskytnúť komplexný servis a osobný zodpovedný prístup pri riešení potrieb klientov. Zabezpečuje technické a odborné poradenstvo, vykonáva testy a diagnostiku v spolupráci so zákazníkom, zahraničnými dodávateľmi a akreditovanými laboratóriami.

Centrálny sklad v Hořovicích zabezpečuje logistické služby pre všetky svoje pobočky, centrálny príjem, evidenciu, kontrolu kvality a skladovanie všetkých položiek, ktoré sú následne distribuované po celom území, kde Cymedica pôsobí. Súčasne zabezpečuje vlastnú i zmluvnú výrobu prípravkov, ktorých je Cymedica držiteľom registrácie a kontroluje ich kvalitu a všetky výrobné procesy.

Centrálny sklad na dennej báze zabezpečuje expedíciu a dopravu objednávok pre celé územie Českej a Slovenskej republiky a export dodávok pre jednotlivé dcérske spoločnosti v ďalších krajinách.

Na zabezpečenie vysokého štandardu doručovania má sklad Cymedica k dispozícii skupinu vlastných vodičov a primerane vybavených vozidiel v kombinácii s kvalifikovanými zmluvnými prepravcami.


Kde pôsobíme?

Materská spoločnosť, jej kancelárie a centrálny sklad sa nachádzajú v Hořovicích v Českej republike.

 

 
 

S kým spolupracujeme?

 

  Náš obchod je založený na serióznych vzťahoch, vzájomnej výhodnosti spolupráce    a našom zodpovednom prístupe ku všetkým partnerom.

 
Naši dodávatelia

Cymedica veľmi oceňuje vzťahy, ktoré má so všetkými dodávateľmi, a snaží sa byť stabilným, vyspelým a zodpovedným partnerom.

Obchodujeme s:

 • Výrobcami veterinárnych liekov a biopreparátov
 • Výrobcami laboratórnej diagnostiky
 • Výrobcami klinických diét a krmív pre spoločenské zvieratá
 • Výrobcami API (účinné farmaceutické látky)
 • Výrobcami doplnkov kŕmnych zmesí

Naši zákazníci

 • Veterinárni profesionáli
 • Veterinárne veľkoobchody
 • Diagnostické laboratóriá
 • Výrobcovia kŕmnych zmesí a doplnkov
 • Chovatelia hospodárskych zvierat

Našimi hlavnými zákazníkmi sú veterinárny lekári, ktorí sa starajú o spoločenské a hospodárske zvieratá.

 • Produkty a diagnostické služby, ktoré poskytujeme, sú využívané na kvalitnú starostlivosť zahŕňajúcu prevenciu, diagnostiku a liečbu, s cieľom dosiahnuť ekonomicky prosperujúci chov hospodárskych zvierat v súlade s princípmi a ohľaduplným zaobchádzaním s kvalitou života zvierat.
 • Pri spoločenských zvieratách je našim cieľom dlhý a spokojný život zvierat po boku ich chovateľov a vzájomná radosť z takéhoto spolužitia.
 • Vďaka prepojeným vzťahom medzi veterinárnymi lekármi a poľnohospodármi pri starostlivosti o zdravie hospodárskych zvierat sú našimi zákazníkmi aj chovatelia hospodárskych zvierat a agrointegrátori, ktorým v spolupráci s ich veterinármi a laboratóriami poskytujeme konzultačné a diagnostické služby.
 • Dôležitou skupinou zákazníkov sú tiež veľkoobchodné spoločnosti a nesmierne dôležití výrobcovia kŕmnych zmesí a doplnkov pre hospodárske zvieratá.

Naše prípravky

Cymedica je držiteľom registrácií niekoľkých radov veterinárnych liekov a liečebných prípravkov, ktoré vyrába v rámci vlastnej výroby alebo zmluvne vo firmách, ktoré majú potrebnú výbavu a certifikácie.

 • Amix® – antibiotické prášky a premixy, premixy pre kĺbovú výživu koní
 • Aureozásyp® – antibiotikum a dermatologikum vo forme kožného prášku
 • Cymix® – antibiotické prášky a premixy pre vybrané trhy
 • SkinMed® – rad liečivých prípravkov, určených na starostlivosť o rany, uši, kožu a srsť zvierat

Náš tím

Cymedica sa snaží, aby sa jej spolupracovníci vo svojom pôsobení v rámci firmy cítili dobre a zároveň sa s ňou stotožnili a starali sa o ňu, akoby bola ich vlastná.

Dôležitá je vzájomná spolupráca a efektívnosť na všetkých úrovniach riadenia. Cymedica funguje na princípe miestnych dcérskych spoločností s miestnou zodpovednosťou za riadenie a výsledky, pričom zároveň poskytuje centrálne služby, ako sú logistika, finančné poradenstvo, rozvoj nových obchodných príležitostí, IT služby a podobne. Jednotlivé regióny sú organizované do tzv. obchodných jednotiek s vlastnými miestnymi manažérmi. Tento systém umožňuje kvalitné vedenie a kontrolu výsledkov práce všetkých spolupracovníkov.

K najdôležitejším hodnotám firmy Cymedica a jej spolupracovníkov patrí zodpovednosť voči sebe, firme, kolegom a kolegyniam, manažérom, zákazníkom a dodávateľom.

Vzájomný rešpekt a spolupráca sú kľúčové. Cymedica dbá o to, aby sa o jej činnosť staral tím profesionálov s adekvátnymi odbornými znalosťami a ľudskými vlastnosťami.

Všetci spolupracovníci sú podporovaní vo svojom osobnom a profesijnom rozvoji tak, aby aj Cymedica mohla rásť, rozvíjať sa a stále sa zlepšovať.