Cymedica Plus: Veterinárna starostlivosť na špičkovej úrovni

Zapojte sa do vernostného Programu Cymedica Plus a získajte viac bonusov pre Vašu veterinárnu prax, vzdelávanie a pohodu.

Čo Vám prinesie členstvo v Programe Cymedica Plus?

 • Exkluzívne produkty a služby zastúpené iba spoločnosťou Cymedica.
 • Jedinečné bonusy, ktoré môžete ovplyvniť, a ktoré reflektujú typ Vašej praxe.
 • Špeciálne odborné aj neodborné akcie, workshopy, konferencie, webináre, vzdelávacie materiály a nadštandardné služby aj produkty.
 • Výhodnejšie nákupy prostredníctvom e-shopu alebo cez Zákaznícky servis.
 • Odborné poradenstvo, podporu našich obchodníkov aj technickú podporu.

Ako sa stať členom?

 • Kontaktujte náš zákaznícky servis alebo svojho obchodného zástupcu Cymedica.
 • Vybavíme administratívne formality.
 • Objednajte tovar za výhodných podmienok.
 • Získajte za každý nákup vernostné body, ktoré vymeníte za produkty alebo služby podľa Vášho uváženia.

Program Cymedica Plus sa stará o našich pravidelných zákazníkov a pomáha budovať silné obchodné vzťahy. Pridajte sa aj Vy, získajte zaujímavé bonusy a posuňte svoju veterinárnu prax o level vyššie.

Ako využiť Vaše body:

 • Nákup zo širokej ponuky sortimentu Cymedica.
 • Plné alebo čiastočné financovanie veterinárnych a diagnostických prístrojov.
 • Úhrada účastníckeho poplatku za odborné semináre, webináre či konferencie doma aj v zahraničí.
 • Úrada vyšetrení v chovoch hospodárskych zvierat a hydiny a následné konzultácie s našimi odborníkmi.
 • Nákup odbornej literatúry z veterinárneho kníhkupectva Medicus Veterinarius.
 • Úhrada individuálnej konzultácie a pomoci pri modernizácii Vášho pracoviska, jeho vybavenia, designu.
 • Úhrada účastníckeho poplatku na domácich či zahraničných workshopoch.
 • Úhrada darčekového poukazu z ponuky Cymedica.

Najčastejšie otázky

tlapka

Budem účastníkom automaticky po požiadanie?

Cymedica si vyhradzuje právo rozhodnúť, kto sa stane Účastníkom programu. Záujemcovi nemusí automaticky vyhovieť.

Dôvodom odmietnutia môže byť buď príliš nízky objem nákupov záujemcu u Cymedica, alebo dlhodobo zlá platobná morálka, teda záujemca má viac ako 3 faktúry po splatnosti 14 a viac dní.

tlapka

Ako sa stanem účastníkom Programu?

Požiadajte svojho obchodného zástupcu Cymedica o členstvo, alebo kontaktujte Zákaznícky servis Cymedica.

tlapka

Kto môže byť účastníkom Programu?

Účastníkom programu sa môže stať zákazník Cymedica, ktorý pravidelne nakupuje, je aktívnym subjektom s veterinárnou činnosťou.

Nárok na získavanie Bonusov (Bodov) vzniká pri minimálnom ročnom obrate vo výške 1 000 € v Katalógových cenách bez DPH v Aktuálnom roku.

Účastníkom sa nemôže stať distribučná spoločnosť alebo koncový chovateľ.

tlapka

Ako získam Body?

Účastník získava Body pri každom nákupe s výnimkou využitia komerčných ponúk. Body sa pripisujú na Účastníkove bodové konto.

tlapka

Aká je hodnota Bodov?

Platí hodnota 1 Bod = 0,038 €

tlapka

Kde a ako môžem Body čerpať?

Body je možné uplatniť formou čerpania z ponúk odborných a neodborných workshopov, na nákup diagnostiky a prístrojov zo sortimentu Cymedica, na nákup veterinárnych prípravkov, nákup odbornej literatúry, účasť na tuzemských i zahraničných seminároch či kongresoch, formou spoluúčasti pri vybavení pracoviska…ai.

Body je možné vyčerpať tiež vo forme finančného šeku alebo Bonus uplatňovať pri bežných nákupoch u Cymedica vo forme zľavy na faktúre.

tlapka

Kde môžem kontrolovať stav bodového konta?

V sekcii Môj účet po prihlásení do zákazníckej zóny E-shopu Cymedica, kde je bodové konto aktualizované vždy ku koncu predchádzajúceho mesiaca a v pravidelne zasielaných výpisoch z bodového konta Účastníka.

tlapka

Je platnosť Bodov časovo obmedzená?

Áno, získané body majú exspiráciu 24 mesiacov od dátumu pripísania. Po uplynutí tejto doby môžu byť body zmazané.

tlapka

Menia sa podmienky na získavanie bodov?

Podmienky získania bodov sú stanovené prehľadne vždy k začiatku Aktuálneho roka (Aktuálny rok je obdobie 1.12. – 30.11.) a závisí od objemu nákupu Účastníka v Období. Podmienky Bonusov sa menia vždy ku koncu tohto roka.

Kontakt

Chcete sa pridať? Potrebujete poradiť alebo viac informácií? Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 45 540 00 40, emailom info@cymedica.sk, alebo prostredníctvom tohto formulára.