Naši zákazníci

Spoločenské zvieratá

Našimi partnermi v tejto oblasti sú predovšetkým:

  • Veterinárni lekári
  • Distribútori veterinárnych liekov
  • Chovatelia

Kladieme hlavný dôraz na vzdelávanie a prevenciu. Sme pripravení poskytnúť veterinárnym klinikám exkluzívnu starostlivosť, technickú a marketingovú podporu a školenia. Všetko je prispôsobené konkrétnym požiadavkám klienta. Vaša spokojnosť je pre nás na prvom mieste.

Veľkochovy

V tejto oblasti spolupracujeme s chovateľmi hospodárskych zvierat prostredníctvom veterinárnych lekárov.

Cymedica je spoľahlivým partnerom predovšetkým veľkých poľnohospodárskych integrátorov v strednej a východnej Európe, ale aj jednotlivých chovateľov. Poskytujeme komplexnú podporu a pomoc v oblasti prevencie zdravia a prípadnej liečby ochorení. Vzájomná dôvera je pre nás kľúčová.

Distribúcia

Distribuujeme len vybrané a overené produkty s potrebnými certifikátmi. Mnoho z nich vyrába priamo naša spoločnosť, pričom sme držiteľmi potrebných registrácií. Okrem toho distribuujeme exkluzívne produkty od dlhoročných dodávateľov. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu alebo kontaktovať nášho obchodného partnera vo Vašej lokalite. Stabilný a dobre vyškolený obchodný tím Vám zabezpečí kvalitnú starostlivosť a nájde najoptimálnejšie riešenie vašich potrieb.

Laboratóriá

Našimi klientmi sú veľké akreditované diagnostické veterinárne laboratóriá, ktoré poskytujú svoje služby terénnym lekárom veterinárnej medicíny, chovateľom hospodárskych zvierat a hydiny, venujú sa kontrole kvality krmív a vody, spracovávajú výsledky pre štátom určené povinné testy závažných ochorení zvierat a poskytujú aj ďalšie odborné služby. Pre týchto zákazníkov poskytujeme overené diagnostické sady a zariadenia, ktoré poskytujú spoľahlivé laboratórne výsledky. Súčasne ponúkame aj portfólio analyzátorov krvných a biochemických parametrov, určených na použitie buď na veterinárnych pracoviskách alebo vo väčších laboratóriách, vrátane spotrebného materiálu.