TROCOXIL 95mg

Balení:
2*95mg
Léková forma:
Žvýkací tablety
Aktivní látka:
Mavacoxibum
Detail:
Mavacoxibum
Popis:
Protizánětlivý a protirevmatický přípravek pro psy ve věku 12 měsíců a více
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace


TROCOXIL 95 mg žvýkací tablety pro psy

 

Výrobce:

Pfizer (Heinrich Mack Nachf), Heinrich-Mack-Str. 35, Illertissen, Německo.
Alternativní místo: Pfizer Italia SPA, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, Ascoli Piceno, Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9 NJ Velká Británie.

 

Složení:

Mavacoxibum 95 mg.

Pomocné látky: Sacharosa, Silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, Práškové umělé aroma hovězího masa, Sodná sůl kroskarmelosy, Natrium-lauryl-sulfát, Stearan hořečnatý.

 

Popis přípravku:

Trojúhelníková tableta skvrnitě-hnědého vzhledu s vytištěnou sílou tablety na jedné straně a slovem „Pfizer“ na straně druhé.

 

Cílový druh zvířat:

Psi ve věku 12 měsíců a více.

 

Indikace:

Trocoxil ochucené žvýkací tablety jsou indikovány pro léčbu bolesti a zánětů spojených s degenerativními onemocněními kloubů u psů, kde je potřebná léčba delší než 1 měsíc.

Trocoxil patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) používaných na léčbu bolesti a zánětu.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců a/nebo lehčích než 5 kg tělesné hmotnosti.

Nepoužívat u psů trpících gastrointestinálními poruchami včetně ulcerace nebo krvácení.

Nepoužívat v případech, kdy je prokázána hemoragická porucha.

Nepoužívat v případě poškozené funkce ledvin a jater.

Nepoužívat v případě srdeční nedostatečnosti.

Nepoužívat u březích, chovných nebo laktujících zvířat.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na sulfonamidy.

 

Nežádoucí účinky:

Příležitostně byly pozorovány nežádoucí účinky NSAID jako je ztráta chuti, průjem, zvracení, apatie a zhoršení ledvinových biochemických parametrů a poškození funkce ledvin. V ojedinělých případech mohou být fatální. Pokud se tyto nežádoucí účinky objeví, zastavit podávaní léku a vyhledat veterinárního lékaře. Trocoxil má prodloužený čas působení (do 2 měsíců po podání druhé dávky a následujících dávek). Nežádoucí účinky se mohou objevit v jakémkoliv momentě v průběhu tohoto období.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nepoužívat současně s glukokortikoidy nebo jinými NSAID.

 

Dávkování:

Podávat dávku předepsanou veterinárním lékařem. Dávka Trocoxil ochucené žvýkací tablety je 2 mg/kg (viz tabulka níže).

TOHLE NENÍ KAŽDODENNÍ LÉČBA.

Počáteční léčbu opakovat za 14 dnů, pak je dávkovací interval jeden měsíc. Léčebný cyklus s Trocoxilem by neměl přesáhnout 7 po sobě jdoucích dávek (6,5 měsíce).

Živá hmotnost 5-6 kg – 2 tablety 6 mg.

Živá hmotnost 7-10 kg – 1 tableta 20 mg.

Živá hmotnost 11-15 kg – 1 tableta 30 mg.

Živá hmotnost 16-20 kg – 2 tablety 20 mg.

Živá hmotnost 21-23 kg – 1 tableta 20 mg a 1 tableta 30 mg.

Živá hmotnost 24-30 kg – 2 tablety 30 mg.

Živá hmotnost 31-37 kg – 1 tableta 75 mg.

Živá hmotnost 38-47 kg – 1 tableta 95 mg.

Živá hmotnost 48-52 kg – 1 tableta 30 mg a 1 tableta 75 mg.

Živá hmotnost 53-62 kg – 1 tableta 30 mg a 1 tableta 95 mg.

Živá hmotnost 63-75 kg – 2 tablety 75 mg.

 

Způsob použití:

Perorální podání.

Trocoxil podat ihned před nebo s hlavním jídlem psa. Ujistěte se, že tableta byla požita.

 

Upozornění:

Upozornění pro majitele psa

Před předepsáním Trocoxilu a během léčby Trocoxilem bude váš veterinární lékař vyšetřovat psa na problémy s ledvinami a játry, jako i na onemocnění střev.

Trocoxil nepoužívat u dehydrovaných psů.

Pokud váš pes potřebuje operační zákrok, informujte lékaře, že pes užívá Trocoxil.

Nepodávat jiné NSAID nebo glukokortikoidy současně nebo v průběhu 1 měsíce od posledního podání Trocoxilu.

Trocoxil má prodloužený čas působení (do 2 měsíců po podání druhé dávky a následujících dávek).

Nežádoucí účinky se mohou objevit v jakémkoliv momentě v průběhu tohoto období.

Pokud se po podání Trocoxilu objeví nežádoucí účinky, zastavit podávání léku a vyhledat veterinárního lékaře.

Nepoužívat u březích, chovných nebo laktujících zvířat.

Informujte vašeho veterinárního lékaře pokud váš pes užívá zřeďovač krve.

Nepřekračovat doporučenou dávku předepsanou veterinárním lékařem.

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Pokud trpíte známou přecitlivělostí na NSAID, vyhýbejte se kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Použití Trocoxilu může být u dětí škodlivé a může být pozorován prodloužený farmakologický účinek vedoucí ke např. gastrointestinálním poruchám. Aby se předešlo náhodnému požití, podat tabletu psovi ihned po vyjmutí z blistru.

Nepít, nejíst, nekouřit během manipulace s lékem. Umýt ruce po manipulaci s lékem.

 

Uchovávání:

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu.

 

Poznámka:

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Luxembourg/Luxemburg, Pfizer Animal Health s.a., Tél.: + 32 (0)2 554 62 11.

Belgie/Belgique/Belgien, Pfizer Animal Health s.a., Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11.

Česká republika, Pfizer Animal Health, Tel: +420 283 004 111.

Magyarország, Pfizer KFT, Tel: +361 488 3695.

Malta, Agrimed Limited, Tel: +356 21 465 797.

Danmark, Orion Pharma, Animal Health, Tlf: +45 49 12 67 65.

Deutschland, Pfizer GmbH,, Tel: +49 (0)721 6101 438.

Nederland, Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064 600.

Norge, Orion Pharma, Animal Health, Tlf: +47 22 88 7320.

Eesti, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Österreich, Pfizer Corporation Austria G.m.b.H, Tel: +43 (0)1 52 11 57 20.

Ellada, Pfizer Hellas A.E., Tel.: +30 2 10 75 17 981.

Espana, Pfizer S.A., Teléfono: +34 91 4909900.

France, Pfizer, Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00.

Ireland, Pfizer Healthcare Ireland, trading as:, Pfizer Animal Health, Telephone: + 353 (0)1 467 6500.

Island, Icepharma Ltd, Tel: +354 540 80 80.

Polska, Pfizer Polska sp. z.o.o., Tel: +48 22 549 38 99.

Portugal, Laboratorios Pfizer, LDA., Telefone: +351 21 423 55 00.

Slovenija, Pfizer Animal Health, Pfizer Luxembourg SARL, Tel: +386 (0) 1 52 11 670.

Slovenská republika, Pfizer Animal Health, Tel: +421 2 3355 5500.

Suomi/Finland, Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0)9 4300 40.

Italia, Pfizer Italia S.r.l., Telefono: +39 06 3318 2933.

Kypros, Pfizer Hellas A.E., Tel.: +30 2 10 75 17 981.

Sverige, Orion Pharma AB, Tel: +46 (0)8 623 64 40.

United Kingdom, Pfizer Ltd, Telephone: +44 (0) 1304 616161.

Latvija, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Lietuva, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru po EXP.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

Balení:

Blistrové balení obsahuje dvě tablety stejné síly na blistr, každá tableta obsahuje 6 mg, 20 mg, 30 mg, 75 mg nebo 95 mg mavakoxibu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Datum zpracování: 23.9.2008

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr