Ypozane S 1,875mg

Balení:
1 x 7tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Osateroni acetas
Detail:
Popis:
Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů. Pro psy od 3 do 7,5 kg.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

YPOZANE 1,875 mg tablety pro psy

INDIKACE: 
Léčba benigní prostatické hypertrofie u psů.

KONTRAINDIKACE:
Žádné.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
Nejčastěji hlášený nežádoucí účinek je mírné a přechodné zvýšení apetitu. Změny chování např. v aktivitě nebo družnosti psa jsou běžné. Z dalších vedlejších účinků se méně často vyskytuje přechodné zvracení a/nebo průjem, zvýšená žíznivost, letargie nebo zvětšená mléčná žláza. Všechny tyto vedlejší účinky jsou vratné bez jakékoliv specifické léčby.

Pokud zaznamenáte jakýkoliv závažný účinek nebo jiné účinky, které nejsou zmíněny v této příbalové informaci, prosím informujte Vašeho veterinárního lékaře.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ:

Pro perorální použití.

Pes:
Podávejte 0,25 – 0,5 mg osateron acetátu na kg ž.hm. jednou denně po dobu 7 dní jak je uvedeno dále:

Hmotnost psa YPOZANE tablety
k podání
Počet tablet denně Délka léčby
3 až 7,5 kg tableta 1,875 mg 1 tableta 7 dní
7,5 až 15 kg tableta 3,75 mg
15 až 30 kg tableta 7,5 mg
30 až 60 kg tableta 15 mg

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Tablety mohou být podávány buď přímo do tlamy nebo s krmivem. Nástup odpovědi je obvykle pozorován do 2 týdnů a přetrvává po dobu nejméně 5 měsíců po léčbě. Opětovné zhodnocení veterinářem by se mělo uskutečnit 5 měsíců po léčbě nebo dříve, pokud se klinické příznaky vracejí. Rozhodnutí, zda opětovně léčit v tomto nebo pozdějším období by mělo být založené na veterinárním vyšetření, které vezme v potaz zhodnocení poměru užitek-riziko v použití přípravku.
Pokud je klinická odpověď podstatně kratší než je očekáváno, je nutné přehodnocení diagnózy.

Nepřekračujte maximální dávku.

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK:
Přípravek obsahuje v každé tabletě:
Léčivá látka:
Osateron acetát 1.875 mg, 3.75 mg, 7.5 mg nebo 15 mg.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:
U psů s prodělaným onemocněním jater používejte obezřetně.

Po podání si omyjte ruce.

V případě náhodného požití, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte ošetřujícímu lékaři příbalovou informaci nebo etiketu.

Po jednorázové perorální dávce 40 mg osateron acetátu u mužů následovala sporadická snížení hodnot FSH, LH a testosteronu, což bylo vratné za 16 dní. Nebyl pozorován žádný klinický účinek.

Osateron acetát způsobil závažné poruchy reprodukčních funkcí u samic laboratorních zvířat. Proto by se těhotné ženy měly vyhnout kontaktu s přípravkem nebo při podávání přípravku používat jednorázové rukavice.

Hledat produkt

Zrušit filtr