Jarný kongres SAVLMZ 27.-28.4.2024 Hotel Senec

Viete, že 27. a 28. apríla sa koná Jarný kongres v Hoteli Senec?

Organizuje ho SAVLMZ – Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat. 🌷

Pre veterinárov je pripravený odborný program zameraný na problematiku brachycefalických plemien od diagnostiky cez chirurgickú terapiu až po etické princípy liečby.

Veterinárne sestry a technici sa môžu tešiť na druhú časť prednáškového cyklu TOP Veterinárna sestra/technik.

Pozvanie prijala Dr. Jane Ladlow z Univerzity v Cambridge, ktorá je vedúcou osobnosťou výskumu BOAS, brachycefalického obštrukčného syndrómu dýchacích ciest, európska a RCVS špecialistka v chirurgii mäkkých tkanív.


Tešiť sa môžete aj na sprievodné akcie, ako je beh pre zdravie alebo spoločenský večer.