Historie

1995
Zákazníci poptávají kvalitní výrobky a očekávají jejich dobrou dostupnost, korektní informace o jejich účinnosti a technickou podporu. Výrobci veterinárních léčiv a krmných doplňků hledají způsob jak tuto poptávku uspokojit a prosadit se na českém trhu. Do tohoto prostředí vstupuje Cymedica vyzbrojena znalostí trhu a zkušenostmi svých zakladatelů z působení u výrobců krmných doplňků a veterinárních léčiv. Pilířem prodeje je distribuce výrobků společností FDAH a ROCHE.

1996
Cymedica rozšiřuje portfolio o výrobky pro malá zvířata. Vakcíny pro psy z výrobkové řady Duramune a vakcíny pro kočky z rodiny Felovax brzy dosahují významného postavení na trhu. Cymedica zakládá Slovensku Trebišově organizační složku a zahajuje distribuci produktů společností ROCHE a FDAH na slovenském trhu .

1997
Česká a slovenská legislativa, která upravuje prodej veterinárních léčiv a krmných doplňků se intenzivně harmonizuje s evropskými právními normami. Český trh je silně ovlivněn zavedením „balíčků“ na ozdravení ekonomiky. Cymedica aktivně reaguje na změněné podmínky hledáním nových strategií. Společnost FDAH úspěšně dokončuje akvizici společnosti Solvay-Duphare a Cymedice to umožňuje úspěšně odstartovat prodej vakcín pro drůbež. Portfolio výrobků od společnosti ROCHE se rozšiřuje o antikokcidikum Avatec.

1998
Společnost stabilizuje své postavení na českém a slovenském trhu a implementuje nové strategie vyvolané zákazem používání některých antibiotických preparátů. Portfolio výrobků pro hospodářská zvířata doplňuje Cymedica o vakcínu pro prasata Suvaxyn M-Hyo. Aktivity organizační složky na Slovensku postupně přebírá společnost Cymedica, SK se sídlem ve Zvoleně.

1999
Cymedica mění systém řízení , ruší kanceláře v Praze a spolupracovníci se přesouvají do nově vybudované administrativní budovy v Hořovicích. Cymedica definuje firemní poslání, připravuje tříletý strategický plán rozvoje, který definuje strategie zaměřené na rozšiřování teritoria a doplnění produktů v portfoliu. Cymedica přebírá distribuci diagnostik IDEXX PAS od společnosti Avrachem.

2000
Cymedica provedla akvizici společnosti Anico, spol. s r.o. Do svého portfolia zařazuje vlastní antibiotické premixy, které prodává pod značkou Aureomix a doplňuje portfolio veterinárních léčiv o vysoce kvalitní výrobky společnosti Boehringer Ingelheim, ECO a Genitrix. Do portfolia Cymedicy se tímto dostávají výrobky jako je Metacam, Buscopan, Aivlosin a Caniquantel. Cymedica zakládá dceřinou společnost Cymedica UA se sídlem v Kyjevě a první obchody na Ukrajině realizuje v prosinci 2000.

2001
Cymedica výrazně inovuje portfolio vakcín pro psy a uvádí na český, slovenský a ukrajinský trh unikátní řadu Duramune MAX. Cymedica úspěšně integruje všechny aktivity společnosti Anico.

2002
Cymedica dokončuje výstavbu nového skladu a mísírny antibiotických premixů v Hořovicích?, získává nové povolení k výrobě respektující kritéria evropské legislativy a zakládá dceřinou společnost Cymedica HU, , se sídlem v Budapešti, která zajišťuje prodej a dodávky v Maďarsku. V druhé polovině roku zahajuje spolupráci se společností Medisoft, s.r.o. a díky této spolupráci zahajuje prodej diet Specific a programového vybavení pro efektivní řízení veterinární praxe – WinvetCymedica.

2003
Cymedica úspěšně absolvuje certifikaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001 a posiluje své postavení na zahraničních trzích. Zvyšující se konkurence vyvolala radikální změny modelu prodeje doplňkových látek v ČR a SR. V druhé polovině roku Cymedica realizuje akvizici veterinární divize společnosti Medisoft. Výsledkem této akvizice je doplnění nabídky na českém, slovenském a maďarském trhu o biochemické a hematologické analyzátory společnosti IDEXX CAG.

2004
Česká republika, Slovensko a Maďarsko vstupuje do Evropské unie. Hledáme a nacházíme způsoby jak eliminovat hrozící výpadky některých klíčových výrobků vyrobených mimo EU. Zefektivňujeme práci obchodu v České republice. Úspěšně dokončujeme akvizici veterinární divize maďarské společnosti Dakovit a vytváříme novou organizační strukturu na Slovensku a v Maďarsku, která nám umožňuje efektivněji obsluhovat zákazníky na obou trzích. Ukrajinská organizace prodělává značné organizační změny, které vedou k posílení teamové práce a významnému růstu společnosti.

2005
Intenzivně pokračujeme v naplňování našeho poslání a připravujeme se na další teritoriální expanzi. V lednu zahajujeme na maďarském trhu distribuci výrobků společnosti FDAH. V druhé polovině roku zakládáme dceřinou společnost v Moskvě, která bude distribuovat výrobky pro společenská zvířata společnosti FDAH na ruském trhu. Začínáme pracovat na centralizaci logistiky v ČR, SR a HU. Intenzivně analyzujeme rozdílný vývoj obchodu s veterinárními přípravky a doplňkovými látkami v ČR a SR.

2006
Velkou část obchodu s doplňkovými látkami převádíme na společnost Cyprexa, a.s., což nám umožňuje zintensivnit a zkvalitnit naší práci v oblasti prodeje veterinárních přípravků. Realizujeme rozsáhlou investici do nových pozemků a nemovitostí v Hořovicích, která nám umožní v budoucnosti efektivně reagovat na rostoucí prodeje. Podnikáme významné kroky pro zahájení distribuce výrobků společnosti IDEXX pro kontrolu kvality vody na Ukrajině. Očekáváme další zvyšování našeho podílu na Ukrajině a Maďarsku. Významnou prioritou zůstává harmonizace klíčových procesů napříč celou organizací a zkvalitňování informačních systémů.

2007
Bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí administrativní budovy v blízkosti současných prostor. Jedná se o původní továrnickou vilu dokončenou ve 30tých letech minulého století kdy sloužila pro soukromé potřeby majitele. Vila byla následně i s pozemkem a továrnou znárodněna pod správou ČKD Praha. Až do roku 1990 sloužila jako objekt podnikové – městské školky. Po roce 1990 byla vila v hygienicky a stavebně nevyhovujícím stavu prodána soukromému majiteli. Společnost Cymedica uzavírá spolupráci s novým dodavatelem, irskou společností Bimeda a na český a slovenský trh uvádí nové intramamární přípravky Kefamast LC a Kefamast DC. Portfolio produktů společnosti Cymedica bylo rozšířeno o nesteroidní antiflogistikum Flexicam od společnosti Vetxx, nyní Dechra.

2008
Společnost Cymedica zaregistrovala v Rusku řadu veterinárních léčivých přípravků a zahájila aktivní prodej v Ruské federaci. Byla zahájena rekonstrukce administrativní budovy a skladů Cymedicy ve Zvoleně. Byla ukončena spolupráce se společností Boehringer Ingelheim Vetmedica.

2009
Začalo se s rekonstrukci objektů skladů a výroby, jejichž cílem bylo vybudovat větší prostory odpovídající nárokům na vstup do EHS prostředí a pokrývající potřeby našich zákazníků. Společnost Cymedica v České republice vyhrála výběrové řízení na dodávku vakcín Zulvac 8 bovis a Zulvac 8 ovis k vakcinaci chovů proti katarální horečce ovcí. Společnost Pfizer kupuje největšího dodavatele firmy Cymedica-společnost Fort Dodge Animal Health a začínají intenzivní jednání o budoucí distribuční smlouvě.

2010
Společnost Pfizer a Cymedica podepsaly v měsíci březnu 2010 smlouvu o další spolupráci a rozvoji obchodních vztahů v nadcházejícím období. Tímto krokem byly úspěšně ukončeny integrační procesy, které byly zahájeny po akvizici firmy Wyeth a její veterinární divize Fort Dodge Animal Health.

2011
Spouštíme program Cymedica Plus určený našim zákazníkům – veterinárním lékařům. V tomto programu jim nabízíme řadu výhod a podporu pro rozvoj jejich praxí. V managementu společnosti dochází ke střídání osob na pozici Obchodního ředite. Vytváříme vlastní R&D oddělení a soustředíme se na rozvoj vlastních produktů. Zastupujeme nově společnosti Esteve a Andres Pintaluba. Měníme grafiku a rozsah vydání odborného časopisu Herriot.

2012
V tomto roce jsme provedli vnitřní reorganizaci společnosti umožňující transparentní a optimalizované řízení všech poboček. Získali jsme zastoupení společnosti AB Science což nám umožnilo nabídnout nový unikátní produkt našim zákazníkům. Rozšiřujeme portfolio produktů společnosti Dechra.

2013
Aktivně pracujeme na rozšiřování portfolia společnosti tak, abychom zákazníkům nabízeli kvalitní, dostupné produkty. Nové produkty budeme uvádět postupně během roku na trh současně v několika zemích. Společnost zaznamenává prudký rozvoj sesterských firem v Rusku a na Ukrajině.