APPKA – Dog & Cat Anaesthesia

Predstavujeme Vám novinku – UNIKÁTNU APLIKÁCIU PRE VETERINÁRNU ANESTÉZIU

Dog & Cat Anaesthesia

Teraz je vedenie protokolu o anestézii a analgézii šité priamo na mieru každému zvieraťu ešte jednoduchšie.


Aplikácia Dog & Cat Anaesthesia, ktorá bola vyvinutá v spolupráci s Asociáciou Veterinárnych Anesteziológov (AVA) a napísaná skúsenými špecialistami z oblasti veterinárnej anestézie.


Ide o vzdelávací nástroj, ktorý Vám poskytne praktické a dostupné informácie priamo do Vašich rúk.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu

Odkaz TU

Odkaz TU

DÔLEŽITÉ – odporúčame prečítať predtým, než začnete aplikáciu používať

Pokiaľ budete túto aplikáciu používať, budete viazaní zmluvnými podmienkami vzťahujúcimi sa k aplikácii. Zmluvné podmienky sú uvedené v časti „Licenčná zmluva“ v obchode App Store / Google Play.

Neklikajte na tlačidlo „SÚHLASÍM“ a nepoužívajte aplikáciu, pokiaľ so zmluvnými podmienkami NESÚHLASÍTE.

Nižšie sú pre pripomenutie zhrnuté niektoré z hlavných bodov zmluvných podmienok (pred kliknutím na tlačidlo „SÚHLASÍM“ by ste si však mali prečítať ich plnú verziu):

Informácie získané z tejto aplikácie (ďalej len Aplikácia) by mali byť nezávisle overené: Aplikácia slúži ako ľahko dostupný zdroj praktických informácií a ako podpora pri vykonávaní anestézie vo veterinárnej praxi. Nesmiete sa však spoliehať iba na informácie obsiahnuté v Aplikácii. Pred tým, než sa rozhodnete podniknúť, alebo nepodniknúť, akékoľvek kroky na základe informácií získaných z Aplikácie, dôrazne odporúčame si tieto informácie nezávisle overiť pomocou aktuálnej literatúry publikovanej výrobcom alebo dodávateľom veterinárnych liečiv a produktov.

Povinnosti veterinárneho lekára v oblasti výdaja receptov: Upozorňujeme veterinárnych lekárov, že pri vystavovaní receptov je nutné dodržiavať všetky platné právne predpisy a nariadenia u každého zvieraťa zvlášť. S ohľadom na preskripčnú kaskádu musí byť recept vystavený príslušným veterinárnym lekárom pre každý jednotlivý prípad na základe odborného posudku a s informovaným súhlasom majiteľa.

Neposkytujeme žiadnu záruku: Používaním Aplikácie súhlasíte a beriete na vedomie, že ani spoločnosť Dechra Limited, ani žiadna zo spoločností z jej skupiny, poskytovatelia, editori, alebo prispievatelia tejto Aplikácie (ďalej len Prispievatelia) neposkytujú žiadne vyhlásenia, záruky alebo záväzky v súvislosti s Aplikáciou , jej používaním alebo s informáciami v nej obsiahnutými vrátane, a nie výlučne, čo sa týka presnosti, aktuálnosti alebo celistvosti informácií, neporušovania autorských práv, vhodnosti na konkrétny účel alebo či splní Vaše požiadavky. Súhlasíte s tým, že používate Aplikáciu na svoje vlastné riziko, a že Aplikácia je poskytnutá „tak ako je“ a „podľa dostupnosti“ bez akejkoľvek záruky.

Prosím skontrolujte, či je pre Vás Aplikácia vhodná pred tým, než ju použijete: Aplikácia nebola vyvinutá za účelom splnenia Vašich individuálnych nárokov. Prosím skontrolujte, či služby a funkcie Aplikácie (tak ako sú popísané na stránkach obchodu s aplikáciami) spĺňajú Vaše požiadavky.

Prispievatelia nie sú nijako zodpovední za Vaše používanie Aplikácie: Žiadny z Prispievateľov (definované vyššie) nenesie zodpovednosť (či už zmluvnú, v oblasti porušenia, vrátane nedbanlivosti, alebo inak) voči Vám ani ďalším osobám v súvislosti s akýmkoľvek používaním Aplikácie alebo vo vzťahu k akejkoľvek informácii, ktorá je poskytnutá (alebo neposkytnutá) v Aplikácii vrátane, a nie výlučne, akékoľvek informácie týkajúce sa dávkovania a metód aplikovania akýchkoľvek farmaceutických produktov.

POZORNE SI PROSÍM PREČÍTAJTE ZMLUVNÉ PODMIENKY, A POTOM (LEN AK SÚHLASÍTE) KLIKNITE NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“.

NEKLIKAJTE NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ A NEPOUŽÍVAJTE APLIKÁCIU, AK SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE.