Pomohou autogenní vakcíny v boji s infekčními chorobami v chovech?

Cymedica

 

 

 

Dobrý den,


v úsilí o podporu udržitelného chovu zvířat se stává prevence nemocí důležitější než kdy dříve. S prevencí jde ruku v ruce i důležitost vakcín. A to zejména v kontextu snižování používání antimikrobiálních látek.


Významnou roli v této oblasti hrají veterinární autogenní vakcíny (VAV) a jejich rostoucí využití. Tyto vakcíny jsou připravené z patogenů přímo získaných z konkrétního stáda a nabízejí cílený přístup k imunizaci. Současně řeší jedinečné problémy, které představují patogeny s vysokou antigenní variabilitou.


Ačkoliv VAV nejsou všelékem, představují důležitý nástroj podílející se na zlepšení zdravotního stavu stád, snížení použití antibiotik a zlepšení ekonomiky farem, když jsou zařazeny do komplexní strategie řízení nemocí.


Pro více informací a praktické náhledy na integraci VAV do preventivních zdravotních programů si přečtěte celý článek „Veterinární autogenní vakcíny, historie nebo budoucnost? na našem webu.


Přejeme Vám krásný den,


Vaše Cymedica


 

Facebook logo   Facebook logo   Youtube logo   Instagram logo