Pomôžu autogénne vakcíny v boji s infekčnými chorobami v chovoch?

Cymedica

 

 

 

Dobrý deň,


v úsilí o podporu udržateľného chovu zvierat sa stáva prevencia chorôb dôležitejšou než kedykoľvek predtým. S prevenciou ide ruka v ruke aj dôležitosť vakcín, najmä v kontexte znižovania používania antimikrobiálnych látok.


Významnú úlohu v tejto oblasti hrajú veterinárne autogénne vakcíny (VAV) a ich rastúce využitie. Tieto vakcíny sú pripravené z patogénov priamo získaných z konkrétneho stáda a ponúkajú cielený prístup k imunizácii. Riešia súčasne jedinečné problémy, ktoré predstavujú patogény s vysokou antigénnou variabilitou.


VAV nie sú všeliekom, predstavujú však dôležitý nástroj podieľajúci sa na zlepšení zdravotného stavu stád, znížení spotreby antibiotík, zlepšení ekonomiky fariem.


Pre viac informácií a praktickú integráciu VAV do preventívnych zdravotných programov si prečítajte článok „Veterinárne autogénne vakcíny, história alebo budúcnosť? na našom webe.


Prajeme Vám krásny deň,

Vaša Cymedica


 

Facebook logo   Facebook logo   Youtube logo   Instagram logo