Ohlédnutí za seminářem PRA-SE4 (NA KVADRÁT)

Seminář pod názvem PRASE4 (na kvadrát) úspěšně proběhl. Šlo o PRAcovní SEtkání veterinárních lékařů a chovatelů v EA Business Hotel Jihlava. 🐷


Seminář zahájil kolega MVDr. Róbert Herchl rekapitulací témat z předchozích let i uvedením témat aktuálních. 🎤


Prvním přednášejícím byl Simon Amstutz ze společnosti Topigs Norsvin s tématem „Jak úspěšně repopulovat prasečí chovy“. Další přednášející MVDr. Jiří Malášek hovořil o tématu „Zdravotní problematika repopulovaných chovů“. Po obědě se slova opět ujal MVDr. Róbert Herchl s prezentací na téma Askaridióza prasat – Stategie odčervování.


Poté vystoupila MVDr. Kateřina Mikulášková z SVÚ Jihlava, která se věnovala laboratorním vyšetřením při repopulaci chovu prasat. Předposledním přednášejícím byl MVDr. Maroš Antalík, který se s účastníky semináře podělil o zkušenosti s repopulací chovu po dvou letech, kdy byli na Slovensku nuceni zlikvidovat celý chov v důsledku nákazy zvířat. Akci zakončil MVDr. Josef Vinduška.


Děkujeme všem za účast. Jsme rádi, že jsme mohli vzájemně rozšiřovat znalosti a diskutovat s kolegy z oboru. 😊