Osphos

VIDEA podporující přípravek OSPHOS®

Co je to navikulární syndrom

CZ Text: Navikulární syndrom (anglicky také „Navicular Disease“) je onemocnění postihující střelkovou kost a okolní tkáně. Často postihuje obě přední končetiny a nejčastěji se vyskytuje u dospělých jezdeckých koní. Náchylnější jsou plnokrevníci a teplokrevníci. Pokud se neléčí, může vést k výraznému až ochromujícímu kulhání předních končetin. Projevuje se zkrácením kroku a vyšší tendencí klopýtat kvůli změněné pozici nohou.

I když základní příčina syndromu není zcela jasná, je jisté, že metabolismus střelkové kosti může být negativně ovlivněn.

U dospělého koně dochází v každém okamžiku k remodelaci přibližně 10% kostry. Jedná se o celoživotní proces, jehož účelem je reparace mikroskopických poškození v důsledku mechanické zátěže a také zachování integrity a síly kosterního systému. Zralá kostní tkáň je během tohoto procesu odstraněna a na jejím místě vzniká nová kostní tkáň.

První část procesu se nazývá resorpce kosti, při níž se zralá kostní tkáň odstraňuje z kostry prostřednictvím specializovaných buněk zvaných osteoklasty. Osteoklasty se po aktivaci přichytí k povrchu kosti a vytváří membránu, které říkáme „ruffled border“ (zvlněný okraj). Osteoklasty poté začnou vylučovat kyselou látku, která narušuje minerály a kostní hmotu, což vede k tvorbě dutin. Resorpce končí apoptózou, tj. programovanou smrtí osteoklastů.

V další fázi jsou dutiny v kosti kolonizovány osteoblasty, buňkami vytvářejícími kostní hmotu. Osteoblasty se množí a tvoří novou kost. Osteoblasty produkují kolagenní nebo osteoidní hmotu, která je posléze mineralizována, aby kost byla dostatečně pevná. Nový kostní povrch je nakonec potažen ochrannou vrstvou neaktivních osteoblastů.

Navikulární syndrom může narušit rovnováhu procesu remodelace kosti, což vede k nadměrné resorpci a/nebo abnormální mineralizaci kosti. Větší množství tkáně je rozpuštěno než nahrazeno, což časem vede k úbytku minerálů a oslabení kostní struktury.

Důsledkem může být ztráta rovnováhy a diskomfort kvůli centrální pozici střelkové kosti.

 

Diagnostika navikulárního syndromu

CZ text: Pokud kůň vykazuje příznaky navikulárního syndromu, veterinář musí nejprve důkladně vyhodnotit stupeň kulhání.

Prvním krokem je většinou stanovení závažnosti onemocnění vyšetřením obou předních končetin.

Veterinář pozoruje chůzi a klus koně, který je veden přímým směrem na tvrdém i měkkém povrchu.

Dále je nutné potvrdit zdroj bolesti navozením bloku palmárního digitálního nervu. Pokud bolest přichází z kaudální třetiny nohy, kůň většinou po znecitlivění nervu výrazně plynuleji klusá (na laně i  při vedení).

Pro potvrzení onemocnění a určení prognózy je poté možné pořídit rentgenový snímek. Onemocnění má několik stupňů závažnosti, zdravá navikulární kost by nicméně měla mít symetrický tvar s jasnou hranicí mezi kůrou a dření kosti. Patologie navikulární kosti se často vyznačuje nezřetelnými liniemi kvůli abnormální mineralizaci, přítomností velkých lézí připomínajících cysty a výskytem oblastí s vyšší resorpcí a tvorbou kosti.

Není-li radiografické vyšetření průkazné, je možné metabolickou aktivitu a strukturu kosti a okolních tkání podrobněji vyhodnotit pomocí scintigrafie nebo magnetické rezonance.

 

Představujeme přípravek Osphos

CZ text: Představujeme přípravek Osphos, velký skok kupředu od průkopníků v oblasti veterinární péče o koně.

Osphos injekční roztok obsahuje bisfosfonát kyselinu klodronovou. Snadno se podává a v klinických studiích jej zvířata velmi dobře snášela.

Osphos zlepšuje klinický zdravotní stav ještě 6 měsíců po aplikaci. Je jediným schváleným intramuskulárním přípravkem pro zmírnění klinického kulhání předních končetin souvisejícím s resorpcí střelkové kosti u dospělých koní.

 

 

Jak Osphos působí

CZ text: Osphos, injekční roztok pro intramuskulární podání, obsahuje bisfosfonát kyselinu klodronovou.

Účinná látka vstupuje do krevního řečiště, cirkuluje v těle a váže se na minerální části kosti.

Kyselina klodronová má vysokou afinitu k fosforečnanu vápenatému a je tudíž rychle vychytávána z krve a zabudovávána především do kostní tkáně.

Hromadí se zejména v oblastech s nejaktivnějším kostním metabolismem, například v nemocné střelkové kosti.

Jakmile osteoklasty přijdou do styku s potaženým minerálním materiálem střelkové kosti a spustí se proces resorpce, uvolní se bisfosfonát, který pronikne do osteoklastů a inhibuje jejich aktivitu.

Mezi přímé účinky tohoto procesu patří omezení produkce kyselin a aktivity enzymů a také narušení cytoskeletonu, což vede k vymizení zvlněného okraje.

Bisfosfonáty také snižují počet osteoklastů tím, že inhibují jejich aktivaci a indukují jejich apoptózu.

Výsledkem je snížená resorpční aktivita, vyvážený proces remodelace střelkové kosti a omezení úbytku minerálů. To v řadě případů ulevuje od průvodní bolesti, což v konečném důsledku může zmírnit kulhání.

Poznámka: Změny filmu: Vymazat ‘80%’

 

Podávání přípravku Osphos

CZ text : Osphos je injekční roztok obsahující 51 mg/ml kyseliny klodronové. K dispozici je v čiré 15 ml lahvičce, která vystačí na ošetření jednoho koně. Doporučená dávka je 1,53 mg kyseliny klodronové na kilogram tělesné hmotnosti, což odpovídá 3 ml na 100 kg při maximální dávce 15 ml na jedno zvíře.

Přípravek se podává intramuskulární injekcí a měl by být rovnoměrně rozdělen mezi 2 až 3 injekční místa.

Vhodná místa vpichu:

  • Hrudní svalstvo
  • Střed spodní části krku
  • Hýžďové svalstvo

Intramuskulární injekce představuje rychlou a snadnou metodu podání. Celou dávku je možné aplikovat během několika minut.

Poznámka: Změny filmu/grafiky : vymazat 60 mg/ml (klodronát sodný), nahradit 1,8 mg/kg za 1,53 mg/kg, nahradit „maximum na 500 kg“ za „maximum na 1 koně“, vymazat „Léčbu opakovat od 3 měsíců“

 

Účinnost přípravku a vedlejší účinky

CZ text: Studie prokázaly, že koně s navikulárním syndromem reagují pozitivně na léčbu přípravkem Osphos.

Kulhání se 56 dnů po léčbě u 74,7% koní zlepšilo nejméně o jeden stupeň.

Osphos je 6 měsíců po léčbě v 65,8% případů prokazatelně účinný.

Osphos je jediný schválený intramuskulární přípravek ke zmírnění klinického kulhání předních končetin dospělých koní při resorpci kostní tkáně střelkové (navikulární) kosti.

Zvířata Osphos během klinických studií velmi dobře snášela. Bylo zaznamenáno pouze několik mírných a přechodných vedlejších příznaků jako je kolika či reakce v místě vpichu.

Poznámka: Změny filmu/grafiky: smazat část o dni 28,smazat část o opakované léčbě, smazat část o kolice a reakcích v místě vpichu, přidat odkaz na konec stránky: Frevel et al. (2014) Multi-centre field trial to evaluate the effectiveness of clodronic acid for navicular syndrome. Equine Veterinary Journal 46, Suppl. 47, 5-6.