Osphos

VIDEA podporujúci prípravok OSPHOS®

Čo je to navikulárny syndróm

SK Text:

Navikulárny syndróm (anglicky aj „Navicular Disease“) je ochorenie postihujúce strelkovú kosť a okolité tkanivá. Často postihuje obe predné končatiny a najčastejšie sa vyskytuje u dospelých jazdeckých koní. Náchylnejší sú plnokrvníky a teplokrvníky. Pokiaľ sa nelieči, môže viesť k výraznému až ochromujúcemu krívaniu predných končatín. Prejavuje sa skrátením kroku a vyššou tendenciou sa potkýnať kvôli zmenenej pozícii nôh.

 

Aj keď základná príčina syndrómu nie je úplne jasná, je isté, že metabolizmus strelkovej kosti môže byť negatívne ovplyvnený.

 

U dospelého koňa dochádza v každom okamihu k remodelácii približne 10% kostry. Jedná sa o celoživotný proces, ktorého účelom je reparácia mikroskopických poškodení v dôsledku mechanickej záťaže a tiež zachovanie integrity a sily kostrového systému. Zrelé kostné tkanivo je počas tohto procesu odstránené a na jeho mieste vzniká nové kostné tkanivo.

 

Prvá časť procesu sa nazýva resorpcia kosti, pri ktorej sa zrelé kostné tkanivo odstraňuje z kostry prostredníctvom špecializovaných buniek zvaných osteoklasty. Osteoklasty sa po aktivácii prichytia k povrchu kosti a vytvárajú membránu, ktorej hovoríme „ruffled border“ (zvlnený okraj). Osteoklasty potom začnú vylučovať kyslú látku, ktorá narúša minerály a kostnú hmotu, čo vedie k tvorbe dutín. Resorpcia končí apoptózou, tj programovanou smrťou osteoklastov.

 

V ďalšej fáze sú dutiny v kosti kolonizované osteoblastmi, bunkami vytvárajúcimi kostnú hmotu. Osteoblasty sa množia a tvoria novú kosť. Osteoblasty produkujú kolagénnu alebo osteoidnú hmotu, ktorá je neskôr mineralizovaná, aby kosť bola dostatočne pevná. Nový kostný povrch je nakoniec potiahnutý ochrannou vrstvou neaktívnych osteoblastov.

 

Navikulárny syndróm môže narušiť rovnováhu procesu remodelácie kosti, čo vedie k nadmernej resorpcii a/alebo abnormálnej mineralizácii kosti. Viac tkaniva je rozpusteného ako nahradeného, čo časom vedie k úbytku minerálov a oslabeniu kostnej štruktúry.

 

Dôsledkom môže byť strata rovnováhy a diskomfort kvôli centrálnej pozícii strelkovej kosti.

 

Diagnostika navikulárneho syndrómu

SK text:

Pokiaľ kôň vykazuje príznaky navikulárneho syndrómu, veterinár musí najprv dôkladne vyhodnotiť stupeň krívania.

 

Prvým krokom je väčšinou stanovenie závažnosti ochorenia vyšetrením oboch predných končatín.

 

Veterinár pozoruje chôdzu a klus koňa, ktorý je vedený priamym smerom na tvrdom aj mäkkom povrchu.

 

Ďalej je nutné potvrdiť zdroj bolesti navodením bloku palmárneho digitálneho nervu. Pokiaľ bolesť prichádza z kaudálnej tretiny nohy, kôň väčšinou po znecitlivení nervu výrazne plynulejšie klusá (na lane aj pri vedení).

 

Na potvrdenie ochorenia a určenie prognózy je potom možné urobiť röntgenový snímok. Ochorenie má niekoľko stupňov závažnosti, zdravá navikulárna kosť by však mala mať symetrický tvar s jasnou hranicou medzi kôrou a kostnou dreňou. Patológia navikulárnej kosti sa často vyznačuje nezreteľnými líniami kvôli abnormálnej mineralizácii, prítomnosťou veľkých lézií pripomínajúcich cysty a výskytom oblastí s vyššou resorpciou a tvorbou kosti.

 

Ak nie je rádiografické vyšetrenie preukázateľné, je možné metabolickú aktivitu a štruktúru kosti a okolitých tkanív podrobnejšie vyhodnotiť pomocou scintigrafie alebo magnetickej rezonancie.

 

Predstavujeme prípravok Osphos

SK text:

Predstavujeme prípravok Osphos, veľký skok dopredu od priekopníkov v oblasti veterinárnej starostlivosti o kone.

 

Osphos injekčný roztok obsahuje bisfosfonát kyselinu klodronovú. Ľahko sa podáva a v klinických štúdiách ho zvieratá veľmi dobre znášali.

 

Osphos zlepšuje klinický zdravotný stav ešte 6 mesiacov po aplikácii. Je jediným schváleným intramuskulárnym prípravkom na zmiernenie klinického krívania predných končatín súvisiacim s resorpciou strelkovej kosti u dospelých koní.

 

 

Ako Osphos pôsobí

SK text:

Osphos, injekčný roztok na intramuskulárne podanie, obsahuje bisfosfonát kyselinu klodronovú.

 

Účinná látka vstupuje do krvného riečiska, cirkuluje v tele a viaže sa na minerálne časti kosti.

 

Kyselina klodronová má vysokú afinitu k fosforečnanu vápenatému a je teda rýchlo vychytávaná z krvi a zabudovávaná predovšetkým do kostného tkaniva.

 

Hromadí sa najmä v oblastiach s najaktívnejším kostným metabolizmom, napríklad v chorej strelkovej kosti.

 

Akonáhle osteoklasty prídu do styku s potiahnutým minerálnym materiálom strelkovej kosti a spustí sa proces resorpcie, uvoľní sa bisfosfonát, ktorý prenikne do osteoklastov a inhibuje ich aktivitu.

 

Medzi priame účinky tohto procesu patrí obmedzenie produkcie kyselín a aktivity enzýmov a tiež narušenie cytoskeletónu, čo vedie k vymiznutiu zvlneného okraja.

 

Bisfosfonáty tiež znižujú počet osteoklastov tým, že inhibujú ich aktiváciu a indukujú ich apoptózu.

 

Výsledkom je znížená resorpčná aktivita, vyvážený proces remodelácie strelkovej kosti a obmedzenie úbytku minerálov. To v mnohých prípadoch uľavuje od sprievodnej bolesti, čo v konečnom dôsledku môže zmierniť krívanie.

 

Poznámka: Zmeny filmu: Vymazať ‘80%’

 

Podávanie Osphosu

SK text :

Osphos je injekčný roztok obsahujúci 51 mg/ml kyseliny klodrónovej. K dispozícii je v čírej 15 ml fľaštičke, ktorá vystačí na ošetrenie jedného koňa. Odporúčaná dávka je 1,53 mg kyseliny klodrónovej na kilogram telesnej hmotnosti, čo zodpovedá 3 ml na 100 kg pri maximálnej dávke 15 ml na jedno zviera.

 

Liek sa podáva intramuskulárnou injekciou a mal by byť rovnomerne rozdelený medzi 2 až 3 injekčné miesta.

 

Vhodné miesta vpichu:

 

Hrudné svalstvo

Stred spodnej časti krku

Sedacie svalstvo

Intramuskulárna injekcia predstavuje rýchlu a jednoduchú metódu podania. Celú dávku je možné aplikovať v priebehu niekoľkých minút.

 

Poznámka: Zmeny filmu/grafiky: vymazať 60 mg/ml (klodronát sodný), nahradiť 1,8 mg/kg za 1,53 mg/kg, nahradiť „maximum na 500 kg“ za „maximum na 1 koňa“, vymazať „Liečbu opakovať od 3 mesiacov“

 

Účinnosť prípravku a vedľajšie účinky

SK text:

Štúdie preukázali, že kone s navikulárnym syndrómom reagujú pozitívne na liečbu Osphosom.

 

Krívanie sa 56 dní po liečbe u 74,7% koní zlepšilo najmenej o jeden stupeň.

 

Osphos je 6 mesiacov po liečbe v 65,8% prípadov preukázateľne účinný.

 

Osphos je jediný schválený intramuskulárny prípravok na zmiernenie klinického krívania predných končatín dospelých koní pri resorpcii kostného tkaniva strelkovej (navikulárnej) kosti.

 

Zvieratá Osphos počas klinických štúdií veľmi dobre znášali. Bolo zaznamenaných iba niekoľko miernych a prechodných vedľajších príznakov ako je kolika alebo reakcia v mieste vpichu.

 

Poznámka: Zmeny filmu/grafiky: zmazať časť o dni 28, zmazať časť o opakovanej liečbe, zmazať časť o kolike a reakciách v mieste vpichu, pridať odkaz na koniec stránky: Frevel et al. (2014) Multicentrum field trial hodnotí efektívnosť clodronic acid pre navicular syndróme. Equine Veterinary Journal 46, Suppl. 47, 5-6.