61272NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA KRMIVO U PSŮ A KOČEK
11. 10. 2022

MVDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. Nežádoucí reakce na krmivo jsou jednou z velmi četných diferenciálních diagnóz pruritu psa i kočky. Jedná se o neočekávané reakce organismu na složky potravy. Různé literární zdroje uvádějí, že potravní alergie může tvořit až 10 -20 % všech alergií, které u psích a kočičích pacientů pozorujeme. Jedná se rovněž o třetí nejčastější příčinu hypersenzitivní reakce obecně (nejčetnější je …

Číst více ...
59154ENZOOTICKÁ CHŘIPKA:  ROVNOVÁHA MEZI SUBPOPULACEMI A MATEŘSKÝMI PROTILÁTKAMI
4. 8. 2022

Jak to, že virus který vyvolává akutní infekci u zvířat, přetrvává v prostředí farmy? Autor: Gerard E. Martin Valls, Španělsko   Chřipka je v chovech prasat častou infekcí. To dokazuje také vysoké procento farem, které jsou séropozitivní na více než jeden podtyp chřipky typu A. Z epidemiologického hlediska hovoříme o dvou druzích onemocnění: epizootickém a enzootickém.   Epizootická forma se běžně …

Číst více ...
58763ČMELÍK KUŘÍ. JAK TLUMIT JEHO VÝSKYT V CHOVECH DRŮBEŽE?
7. 6. 2022

Léčba hejna napadeného čmelíky kuřími je aktuálním problémem velkého významu, který má vliv na globální produkci vajec. Současně jej ale mnoho chovatelů drůbeže podceňuje a nedochází jim plný význam a dopad působení parazita. Tento článek by měl poskytnout přehled všech souvislostí.       NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ ČMELÍKA NA POHODU SLEPIC SE MŮŽE STÁT DŮLEŽITÝM TÉMATEM. Téměř žádný chovatel …

Číst více ...
58696SOUČASNÉ POHLEDY NA DIAGNOSTIKU A TERAPII ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY U PSŮ A KOČEK
26. 5. 2022

Diskuze u „kulatého stolu“ – Jane Robertson, DVM, Richard Nelson, DVM, J. Catharine Scott-Moncrieff, VetMB, MS, MA, Peter Kintzer, DVM. Štítná žláza je největší endokrinní orgán, který ovlivňuje funkci téměř všech částí těla. Hormony tyroxin (T4) a trijódtyronin (T3) produkované touto žlázou řídí intenzitu metabolismu, podílejí se na tělesném růstu a mají vliv na funkci mnoha dalších orgánových …

Číst více ...
55895NOVÉ LÉČEBNÉ PŘÍSTUPY VE VETERINÁRNÍ LÉČBĚ RAKOVINY
10. 5. 2022

V posledních letech jsme se na poli veterinární léčby rakoviny dočkali mnoha pokroků, reprezentujících první průniky do nových oblastí medicíny. Výsledné farmaceutické látky či strategie jsou průkopnickými terapiemi, které vyvolávají zájem nejen díky tomu, že představují nové přístupy k léčbě rakoviny, ale i proto, že přinesly skutečné důkazy pokroku v kontrole nemocí. Tento článek má za cíl představit …

Číst více ...
55144ROLE VÝŽIVY V MANAGEMENTU ALERGICKÉ DERMATITIDY
13. 4. 2022

Dermatologické obtíže jsou u psů a koček poměrně běžné. Okolo 20 % návštěv veterinárního pracoviště souvisí s dermatologií. Největší část dermatologických potíží souvisí se zánětlivými kožními onemocněními, kterými jsou alergická reakce (včetně potravních intolerancí), parazitární infekce, bakteriální a kvasinkové infekce. Článek pak podrobněji rozebírá alergii na bleší kousnutí (FAD) s typickým nesezónním pruritem, dále pak dědičně podmíněnou atopickou dermatitidu (AD), kdy …

Číst více ...
54795NELEHKÁ OTÁZKA – JAK KOMUNIKOVAT S MAJITELI OBÉZNÍHO ZVÍŘETE
30. 3. 2022

Článek se zaměřuje na úskalí, která přináší komunikace s majiteli obézních zvířat. A protože těchto pacientů neustále přibývá, je užitečná každá rada, jak tuto komunikaci úspěšně vést. Přitom přístup, který zvolíte, bude mít zásadní význam pro to, jak tuto informaci majitelé přijmou a jak jí budou dál ochotni řešit. Určitě je potřeba zvolit způsob komunikace podle typu klienta. …

Číst více ...
54412PODÁNÍ METHIMAZOLU KOČKÁM S HYPERTYREÓZOU DVAKRÁT NEBO JEDNOU DENNĚ?
15. 3. 2022

Článek se věnuje tématu, jak přistoupit k léčbě hypertyreózy koček. Hlavní cílem bylo zjistit, jestli je podávání methimazolu u koček s hypertyreózou jednou denně stejně účinné a bezpečné jako aplikace dvakrát denně. O methimazolu je známo, že se se aktivně hromadí ve štítné žláze. Jedná se o velmi účinnou látku navozující eutyroidní stav. Biologický poločas methimazolu v plazmě je relativně krátký …

Číst více ...
54051DIAGNÓZA A LÉČBA REFRAKTERNÍHO PRŮJMU
1. 3. 2022

Průjem, definovaný jako zvýšení obsahu vody v trusu a s tím související zvýšení frekvence, tekutosti a objemu stolice je jedním z nejčastějších onemocnění ve veterinární medicíně.  Nereaguje-li průjem na konvenční terapeutické přístupy do 10–14 dní (tj. jde o průjem refrakterní – nereagující snadno na léčbu), je vhodné problém přehodnotit a investovat čas, peníze a úsilí do snahy stanovit konkrétní diagnózu. Tento článek se věnuje …

Číst více ...
53840PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ OTITIS EXTERNA S PROLONGOVANÝM ÚČINKEM A JEJICH EFEKT NA BĚŽNÉ PATOGENY
14. 2. 2022

V současnosti se většina případů otitis externa u psů léčí polyvalentními lokálními přípravky s obsahem nejméně jednoho antibiotika, antimykotika a kortikosteroidu. Ve vysokém procentu případů jsou tyto přípravky určeny pro aplikaci majitelem, obvykle 2x denně. V tu chvíli si veterinární lékař nemůže být jistý, zda je aplikace provedena správně. Mám na mysli jak její frekvenci, tak správnou dávku, délku …

Číst více ...
53163MŮŽE U PSA NEFUNGOVAT VÍCE ENDOKRINNÍCH ŽLÁZ NAJEDNOU? ANO, JEDNÁ SE O TZV. POLYGLANDULÁRNÍ SYNDROM
24. 1. 2022

Polyglandulární syndrom vzniká v důsledku mnohočetného selhání endokrinních žláz. Jednou z prvních diagnóz byl tzv. Schmidtův syndrom, popsaný na základě přítomnosti Addisonovy choroby a lymfocytární tyroiditidy u humánního pacienta v roce 1926. Později byl rozšířen na stavy spočívající v primárním selhání dalších endokrinních žláz, jako jsou gonády, endokrinní pankreas a paratyroidní žlázy. Článek od Dr. Sary Galac, která pracuje na Veterinární univerzitě …

Číst více ...
52446NOVÉ INFORMACE K DIAGNOSTICE CUSHINGOVA SYNDROMU
5. 1. 2022

Podezření na výskyt Cushingova syndromu neboli hyperadrenokorticismu (HAC) lze u pacientů vyslovit na základě anamnézy a klinického vyšetření. Endokrinní testy pak slouží k potvrzení tohoto onemocnění. Během posledních let se zvyšuje povědomí o výskytu této poruchy, a proto pacienti přichází spíše s mírnými symptomy. Nicméně žádné z vyšetření, ať už se jedná o biochemické testy nebo hormonální stanovení, není dokonalé. Nově mohou být …

Číst více ...