Biochémia

Prečo je dôležitá?

Veterinárne kliniky potrebujú robiť biochemické analýzy, či už to je s našimi analyzátormi, alebo iným vybavením priamo na klinike alebo v referenčnom laboratóriu, či u konkurencie. Biochémia poskytuje vďaka svojim výsledkom špecifické hodnoty indikujúce niektoré konkrétne ochorenia alebo veľmi zužuje diferenciálnu diagnostiku (pankreatitída, zlyhanie obličiek, hypotyreóza…). Mnoho pacientov podstupuje dlhodobú terapiu liekmi. Takáto liečba vyžaduje pravidelný monitoring niektorých špecifických parametrov napr. pečeňové enzýmy a amoniak. NH3 (amoniak) nie je možné stanoviť v „kamennom laboratóriu“, pretože je vo vzorke nestabilný a vzorka tak neznesie transport. Ponúknime zákazníkom komplexné riešenie ako môže diagnostika pomôcť pri riešení každodennej medicínskej praxe, zlepšiť ich časovú a finančnú efektivitu a podporiť tak ich rast.

Naučme zákazníkov, aby si vykonávali dlhodobý monitoring hodnôt svojich pacientov, pretože mnoho parametrov má veľmi široké rozmedzie a je špecifických pre určitého jedinca – príklad lipáza. Lipáza má u psov fyziologické rozmedzie 300 – 1800!

Kedy sa vykonáva biochemické vyšetrenie?

  • Prevencia a pravidelný monitoring zdravotného stavu
  • Zvieratá, ktoré sú choré
  • Akútne prípady
  • Kontrola zdravotného stavu starších pacientov
  • Pred-anestetické testy
  • Kontrola zmeny stavu po predchádzajúcom testovaní alebo v priebehu liečby
  • Pacienti, ktorí tzv. „nie sú vo svojej koži“ – zmena správania, zatiaľ bez vonkajších prejavov choroby