KadieCheck™ – qPCR analyzátor v reálnom čase

KadieCheck™ je qPCR (Polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase) analyzátor, ktorý slúži na detekciu a kvantifikáciu DNA v reálnom čase. PCR je metóda, ktorá umožňuje rýchlu a selektívnu amplifikáciu (násobenie) určitého úseku DNA, čo je užitočné pre detekciu a kvantifikáciu patogénnych mikroorganizmov ako sú vírusy, baktérie a parazity, spôsobujúce infekčné ochorenia u psov, mačiek a ďalších zvierat.

kadiecheck™-qpcr-amplifikator

Hlavné funkcie a výhody:

Vysoká citlivosť a špecificita:

qPCR je vysoko citlivá a špecifická metóda na detekciu a kvantifikáciu DNA. Dokáže detekovať aj malé množstvo patogénnych mikroorganizmov, čo je dôležité pre rýchlu diagnostiku infekčných ochorení.

Kvantitatívne výsledky:

Analyzátor poskytuje kvantitatívne výsledky v reálnom čase s hodnotou CT čo umožňuje určiť množstvo DNA v testovanej vzorke až pre 8 vzoriek súčasne.

Magnetická extrakcia nukleovej kyseliny (MNAE):

Na extrakciu nukleovej kyseliny sa využíva magnetické guľôčky, čo pomáha znížiť interferencie amplifikácie a zaisťuje čisté vzorky DNA.

Zlatý štandard detekcie:

PCR je považovaná za zlatý štandard pre detekciu mnohých infekčných ochorení a je široko používaná v laboratóriách pre diagnostiku a výskum.

Široká ponuka testov:

KadieCheck™ ponúka širokú ponuku viac ako 60 jednotlivých i kombinovaných PCR testov pre rôzne druhy zvierat, vrátane psov, mačiek, vtákov, králikov, korytnačiek a norkov, podľa špecifikácie testu.

Automatizovaný systém pre extrakciu nukleových kyselín (NAE2):

Tento systém je určený pre automatizovanú extrakciu nukleových kyselín a využíva magnetické extrakcie nukleovej kyseliny (MNAE) za 7 minút. Jednotlivé reagencie sú naplnené a pripravené na okamžité použitie.

Automatická dezinfekcia a samokalibrácia:

NAE2 systém je vybavený funkciou automatickej dezinfekcie UV svetlom, ktorá zabraňuje kontaminácii. Systém tiež vykonáva samokalibráciu, čo zaisťuje presné a spoľahlivé výsledky.

KadieCheck™ a NAE2 sú cennými nástrojmi pre veterinárnych lekárov, ktorí potrebujú rýchlo a spoľahlivo vykonávať diagnostické testy DNA u svojich pacientov. Tieto analyzátory pomáhajú veterinárnym lekárom presne diagnostikovať infekčné ochorenia a rýchlo začať liečbu.

Špecifikácia:

 • Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je metóda široko používaná na rýchle vytvorenie miliónov až miliárd kópií (úplných alebo čiastočných) určitej vzorky DNA, ktorá umožňuje odobrať veľmi malú vzorku DNA a amplifikovať ju (alebo jej časť) na dostatočne veľké množstvo pre podrobné štúdium
 • Prečo použiť? Je tu vysoká citlivosť a špecifickosť. Vírusy, baktérie alebo prvoky, parazity, ktoré spôsobujú infekčné ochorenia psov a mačiek, je možné detekovať aj pri malom počte patogénnych mikroorganizmov, 2^40-násobok replikačnej kapacity dosahuje detekovateľnú koncentráciu
 • Na extrakciu nukleovej kyseliny použitá metóda magnetických guľôčok na zníženie interferencie amplifikácie
 • Detekcia PCR je zlatým štandardom pre testovanie mnohých infekčných ochorení
 • Široká ponuka viac ako 60 jednotlivých i kombinovaných PCR testov pre psy, mačky, vtáky, králiky, korytnačky a norky podľa konkrétnej špecifikácie testu

KadieCheck™ qPCR amplifikátor

 • Vzorky s výsledkom do 1 hodiny
 • Stolný kompaktný dizajn
 • Kvantitatívne výsledky testu s hodnotou Ct
 • Veľmi jednoduché ovládanie a interpretácia výsledkov
 • Až 8 testov v každom cykle
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie
 • Veľmi jednoduchá správa dát pomocou wifi pripojenia
 • Samokalibrácia

NAE2 – Automatizovaný systém na extrakciu nukleových kyselín

 • Magnetická extrakcia nukleovej kyseliny (MNAE)
 • Jednotlivo balené, naplnené reagencie, pripravené ihneď na použitie
 • Kompaktný kubický dizajn stolného počítača
 • Veľmi jednoduchá automatizovaná extrakcia NK za menej ako 7 min
 • Automatická dezinfekcia UV svetlom pomocou jedného tlačidla
 • Samokalibrácia
 • Dve vzorky v každom cykle
 • Zapečatená nálepka zabraňujúca kontaminácii

  Pre viac informácií, alebo v prípade záujmu nás kontaktujte. Napíšte nám na email analyzatory@cymedica.com alebo volajte +420 732 990 237, +420 603 880 555.

  Môžete nám na Vás zanechať kontakt a my sa Vám čo najskôr ozveme.