Vetoryl – Videá

A Film – Pre Kortizol Test – Monitoring Cushingova syndromu – ENG

Čo môžete očakávať pri liečbe (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Dôležitosť klinických projevou (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Dôležitosť nájdenia správnej dávky (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Dôvera v klinické prejavy (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Hodnotenie dôkazov kvality života (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Interpretácia klinického obrazu (Dr. Stijn Niessen) – ENG

Konzultácie (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Monitoring Cushingova syndrómu (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Nezabudnite kontrolovať klinické príznaky (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Podporujeme vás pri liečbe Cushingovcov vo vašej praxi (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Pochopenie dôsledkov (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Prečo je dôležité sledovať pokrok vašich psov a Cushingovo klinické skóre (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Prečo pacient nereaguje na liečbu (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Prečo vyplniť dotazník (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Prípadné komplikácie a ako je komunikovať s majitelom zvieratá (Dr.Stijn Niessen) – ENG

Dechra RVC – Scenario 1 Proof 5 – ENG

Cushingův syndróm, jeho monitoring a kvalita života (Dr.Stijn_Niessen) – ENG

Cushingův syndróm – vstupný pohovor (Dr.Stijn Niessen) – ENG