Sponzoring

Každoročne podporujeme vybrané súťaže a aktivity v celej SR a ČR, najmä formou poskytnutia hodnotných cien pre ocenených, poskytnutia drobných darčekov pre účastníkov. Podpora prebieha formou uzavretej zmluvy o reklame medzi CYMEDICA a daným subjektom organizujúcim akciu, na základe ktorej je podpora realizovaná. Na každú takúto akciu zapožičiavame vlajky, bannery, plachty, prípadne stan s logom. V prípade, že organizujete vo svojom regióne zaujímavú akciu, kontaktujte svojho obchodného zástupcu CYMEDICA pre bližšie informácie.