On-line seminár

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

Termín

27.2.2024

Miesto

On-line

Prednášajúci

MVDr. Ľubica Nečasová

MVDr. Michal Babuljak

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková

MVDr. Radka Vaňousová

Cena

Zadarmo

Prihlásiť sa na stretnutie

Podrobné informácie

PCR diagnostika je dnes dostupným vyšetrením, ktoré je možné využiť u všetkých druhov zvierat. Ide o rýchlu a presnú metódu, ktorá má nezastupiteľné miesto pri vyšetrovacích metódach. Bežné je jej využitie pri geneticky podmienených vadách.

 

Kam posúva naše diagnostické možnosti, pri ktorých vyšetrenie je dnes zlatým štandardom, aké sú jej výhody a limity pri diagnostike jednotlivých typov ochorení?

Aké sú praktické skúsenosti s využitím in-house PCR analyzátora v ordinácii?

 

Nielen o tom bude MVDr. Radka Vaňousová rozprávať so svojimi hosťami MVDr. Ľubicou Nečasovou, MVDr. Mgr. Katarínou Návojovou Horáčkovou a MVDr. Michalom Babuljakom.

 

Samozrejme, že počas webinára môžete klásť otázky aj Vy a na konci Vám budú zodpovedané.

Prednášajúci

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

MVDr. Ľubica Nečasová

Vyštudovala UVL Košice, Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, stáž na klinike v Loro Parque Tenerife. Od roku 1997 sa venuje praxi so zameraním na vtáky a zoozvieratá. Hobby: chov exotických vtákov, chov psov.

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

MVDr. Michal Babuljak

V spoločnosti Cymedica pracuje na pozícii BUM pre veterinárny diagnostický segment. Ako obchodný manažér rozvíja predaj veterinárnych diagnostických prístrojov pre Slovenskú a Českú republiku.

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

MVDr. Mgr. Kateřina Návojová Horáčková

Predsedníčka Českej asociácie felinnej medicíny.

Praktické využitie PCR pri diagnostike v ordinácii

MVDr. Radka Vaňousová

Veterinárna lekárka v spoločnosti Veterina Iris

Registrácia na seminár

* Povinné položky