Naši zákazníci

  • Veterinární lékaři
  • Distributoři veterinárních léčiv
  • Výrobci krmiv
  • Výrobci doplňků biofaktorů
  • Agrointegrátoři a prostřednictvím veterinárních lékařů
  • Chovatelé hospodářských zvířat
  • Chovatelé společenských zvířat

Naším cílem je maximálně přispět k ochraně zdraví a spokojenosti zvířat. Snažíme se naší nabídkou a výběrem produktů dát možnost našim zákazníkům pozitivně ovlivnit spokojenost jejich zvířat ať už se jedná o domácí zvířata, nebo hospodářské velkochovy. Samozřejmou podmínkou je vždy komplexní spolupráce lékaře, chovatele i majitele zvířat při preventivních a léčebných zákrocích.

Každý rok se snažíme najít nové produkty, které na našich trzích dosud chyběly a doplnit tak portfolio léků, které mohou přispět ke zvýšení kvality života chovaných zvířat.