HYOGEN injekční emulze pro prasata

Balení:
5x250 ml
Léková forma:
Injekční emulze.
Aktivní látka:
Inaktivovaná Mycoplasma hyopneumoniae 2940 kmen: min. 5,5 EU* Adjuvans: Lehký tekutý parafin 187 μl, Escherichia coli J5 LPS 1 184 - 38 000 jednotek endotoxinu, Pomocné látky: Thiomersal 50 μg * Průměrný titr protilátek - vyjádřený v M. hyopneumoniae ELISA jednotkách - získaný 28 dní po imunizaci králíků poloviční dávkou vakcíny pro prasata (1 ml).
Detail:
Popis:
Inaktivovaná bakteriální vakcína. K aktivní imunizaci prasat pro výkrm od 3 týdnů věku za účelem snížení výskytu a závažnosti plicních lézí způsobených infekcí Mycoplasma hyopneumoniae. Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci. Trvání imunity: 26 týdnů po vakcinaci.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

HYOGEN injekční emulze pro prasata

 

Výrobce: Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o.

Držitel registračního rozhodnutí:  Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o.

 

Složení: Inaktivovaná Mycoplasma hyopneumoniae 2940 kmen: min. 5,5 EU*

Adjuvans: Lehký tekutý parafin 187 μl, Escherichia coli J5 LPS 1 184 – 38 000 jednotek endotoxinu

Pomocné látky: Thiomersal 50 μg

* Průměrný titr protilátek – vyjádřený v M. hyopneumoniae ELISA jednotkách – získaný 28 dní po

imunizaci králíků poloviční dávkou vakcíny pro prasata (1 ml).

 

Cílový druh zvířat: Prasata pro výkrm.

 

Popis přípravku: Injekční emulze. Krémově bílá homogenní emulze.

 

Druh obalu: Polyetylénová lahvička s nízkou denzitou o objemu 50, 100, nebo 250 ml uzavřená pryžovou zátkou a hliníkovým uzávěrem. 1×50 ml, 1×100 ml, 1×250 ml, 5×50 ml, 5×100 ml nebo 5×250 ml v kartónové krabičce.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Balení: 1×50 ml, 1×100 ml, 1×250 ml, 5×50 ml, 5×100 ml nebo 5×250 ml v kartónové krabičce. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivovaná bakteriální vakcína

Charakteristika: Inaktivovaná bakteriální vakcína, obsahující celobuněčný koncentrát Mycoplasma hyopneumoniae, kmen 2940. Tento antigen je začleněn do adjuvans, složeného z kombinace lehkého tekutého parafínu a nebuněčné Escherichia coli J5 LPS, s cílem poskytnout stimulaci imunity. Přípravek stimuluje u prasat rozvoj aktivní imunity proti Mycoplasma hyopneumoniae. V experimentálních podmínkách byla prokázána redukce kolonizace M. hyopneumoniae 44. až 50. den po očkování.

 

Indikace: K aktivní imunizaci prasat pro výkrm od 3 týdnů věku za účelem snížení výskytu a závažnosti plicních lézí způsobených infekcí Mycoplasma hyopneumoniae. Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci. Trvání imunity: 26 týdnů po vakcinaci.

 

Kontraindikace: Nejsou.

 

Nežádoucí účinky: V den vakcinace je velmi časté přechodné zvýšení tělesné teploty přibližně o 1,3 0C. U některých prasat se může teplota zvýšit o 2,0 °C, vždy se však vrátí do normálu do dalšího dne. Lokální reakce v místě vpichu injekce ve formě otoku o průměru až 5 cm mohou být velmi časté, což může trvat po dobu tří dnů.   

 

Interakce: Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Březost a laktace: Neuplatňuje se.

 

Dávkování: Podávat jednu dávku 2 ml vakcíny na zvíře ve věku od 3 týdnů.

 

Způsob použití: : Intramuskulární podání. Prasata se vakcinují na boční straně krku. Dostupné údaje nejsou dostatečné k vyloučení interakce mateřských protilátek po přijetí vakcíny. Interakce s protilátkami získanými od matky jsou známé a je třeba je brát v úvahu. Doporučuje se, aby selata se zbytkovou hladinou MDA ve věku 3 týdnů byla vakcinována v pozdějším věku. Před použitím dobře protřepat. Použít sterilní jehly a stříkačky, aplikovat za aseptických podmínek.

 

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 15 měsíců. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

 

Způsob skladování: Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Registrační číslo: 97/052/15-C

Datum zpracování: Duben 2015

Autor článku: SPC

 

Hledat produkt

Zrušit filtr