Rimadyl Cattle 50mg/ml

Balení:
50ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Carprofenum s etanolem
Detail:
Carprofenum s etanolem
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická léčba pro skot
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

RIMADYL CATTLE 50 mg/ml injekční roztok

 

Výrobce:

Bela-Pharm GmbH & Co. KG, Lohner Str. 19, 49377 Vechta, Germany.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 

 

Složení:

Carprofenum 5% w/v (50 mg/ml) s etanolem 10% v/v jako konzervační látkou.

 

Cílový druh zvířat:

Skot.

 

Indikace:

Rimadyl roztok je indikován jako pomocná léčba antimikrobiální léčby, ke snížení klinických příznaků u akutního infekčního respiračního onemocnění a akutních mastitid skotu.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat se sníženou funkcí srdce, jater a ledvin.

Nepoužívat u zvířat s gastrointestinálními vředy nebo krvácením.

Nepoužívat při potvrzené krevní dyskrasii.

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělosti na přípravek.

V důsledku absence specifických studií u gravidního skotu použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Speciální upozornění:

Vyhněte se použití u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, kde hrozí zvýšení nefrotoxicity. Vyhněte se současné aplikaci potenciálně nefrotoxických látek.

Nepřekračujte doporučené dávky nebo délku léčby.

Karprofen spolu s jinými NSAID prokázal v laboratorních studiích fotosenzibilizační potenciál. Vyhněte se kontaktu přípravku s pokožkou. Pokud k tomu dojde, ihned omyjte postižené místo vodou.

 

Nežádoucí účinky:

Studie u skotu prokázaly, že v místě aplikace může dojít k přechodné lokální reakci.

 

Interakce:

Nepodávejte jiná nesteroidní antiflogistika (NSAID) současně nebo během 24 hodin.

Protože NSAID léčba může být spojena s gastrointestinálními poruchami a poškozením ledvin, je třeba zvážit doplňkovou rehydratační terapií zejména při léčbě akutní mastitidy.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Nebyly zjištěny žádné významné interakce karprofenu s jinými látkami. Během klinických studií byly použity u skotu 4 rozdílné skupiny antibiotik, makrolidy, tetracykliny, cefalosporiny a potencované peniciliny, bez zjištěných interakcí. Tak jako u jiných NSAID, karprofen nepodávejte současně s jinými léky ze skupiny NSAID nebo glukokortikoidů. Zvířata mají být pečlivě sledována, pokud je karprofen podán současně s antikoagulanty.

NSAID jsou silně vázány na plazmatické bílkoviny a mohou soutěžit s jinými silně vaznými léky, což při souběžném podání může vést k toxickým účinkům.

 

Dávkování:

Jednorázově dávka 1,4 mg karprofenu/kg ž.hm. (tj. 1 ml/35 kg) subkutánně nebo intravenózně v případě potřeby v kombinaci s antibiotickou léčbou.

 

Způsob použití:

Subkutánní nebo intravenózní podání.

 

Předávkování:

V klinických studiích nebyly hlášeny žádné nežádoucí příznaky po intravenózním nebo subkutánním podání dávky do 5ti násobku doporučené dávky.

Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem. Postupujte podle všeobecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAID.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

V případě výskytu zákalu nebo změny zbarvení přípravek zlikvidujte.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

50 ml vícedávková lahvička z tmavého skla (typ I), uzavřená chlorbutylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 21 dní.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 28 dní.

V případě výskytu zákalu nebo změny zbarvení přípravek zlikvidujte.

 

Datum zpracování: 23.3.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr